logo toetsen meten weten

Onderwijs en werk

Iedereen verdient onderwijs en werk dat zo goed mogelijk past bij de talenten en interessen.

Het vinden, hebben en houden van werk is voor iedereen belangrijk.
Voor sommige mensen is dit lastig vanwege een beperking, chronische ziekte of aandoening.

Maar ook omdat de arbeidsmarkt niet altijd kan omgaan met al die verschillende mensen.


toetsen meten & weten kan ondersteunen bij projecten, initiatieven en (evaluatie)onderzoeken rondom:

  • onderwijsparticipatie in alle onderwijstypen
  • arbeidsparticipatie en een inclusieve arbeidsmarkt

Veel zinnen en alinea's zijn er stukken beter op geworden. Ruim 11 ervaringsdeskundigen met NAH hebben de uiteindelijke tekst nog gelezen. Tien van hen waren zeer positief, ook over de leesbaarheid.

Projectleider Op-weg-wijzer

Opdrachten over onderwijs en werk

Hieronder staan voorbeelden van opdrachten en opdrachtgevers. 

Twijfelt u of toetsen meten & weten iets voor u kan betekenen? Neem contact op!

Redactie brochure: Hersenletsel en re-integratie

Op-weg-wijzer en Ministerie VWS - 2021

Advies op beschrijving werkvaardigheden maatschappelijke diensttijd

Disworks - 2021

Analyse interviews project werkprocessen sociale werkplaats

Disworks - 2014

Analyse meldpunt Auti-weigerscholen

Start Foundation - 2013

Arbeidsparticipatie van mensen met een verstandelijke beperking in Nederland

Europees project Hand in Hand - 2010

Methodiekbeschrijving trajectbegeleiding Relim

Disworks - 2010

Monitoring Europees project GOLD

REA-college - 2012-2014

Publicaties

unsplash